بیماری های جراحی ستون فقرات

ساعت کار مطب

ساعت تعیین وقت
از ساعت 10 - 22
به جز
روزهای تعطیل
تلفن مطب
09120701080

بیماری های جراحی ستون فقرات ,جراحی تومور های ستون فقرات ,جراحی شکستگی های ستون فقرات ,دیسک کمر ,جراحی دیسک کمر,انواع پیچ گذازی ستون فقرات ,درمان های غیر جراحی ستون فقرات,مراقبت های بعد از عمل ستون فقرات