جراحی تزریق سیمان

جراحی کیفوپلاستی

خانم هشتاد و یک ساله‌ای به دنبال زمین خوردن با درد کمر مراجعه کردند که پس از تصویربرداری تشخیص شکستگی مهره چهارم کمری ثانویه به پوکی استخوان داده شد. بیمار کاندید “کایفوپلاستی” یا همان تزریق سیمان شد و تحت بی حسی موضعی این عمل برای کنترل درد بیمار و پرهیز از تشدید شکستگی و ایجاد قوز انجام گردید.

جراحی تزریق سیمان
جراحی تزریق سیمان