ویدیو جراحی تومور مغزی به صورت بیدار

جراحی تومور مغزی به صورت بیدار

جراحی تومور مغزی به صورت بیدار و بدون بیهوشی توسط استاد طبیب خوئی در آقایی سی و دو ساله که با تشنج و اختلال تکلم مراجعه کردن بودند ، تومور مغزیبه صورت کامل خارج شد و بیمار با حال مساعد مرخص ش

 

 

3.8/5 - (23 امتیاز)