چرا گاهی نمیتوان تمام یک تومور مغزی را خارج کرد؟

چرا گاهی نمیتوان تمام یک تومور مغزی را خارج کرد؟

همانطور که می‌دانید ماهیت تومورهای مغزی و کلاً تمام تومورها تکثیر غیر طبیعی و خارج از کنترل سلولهای بدن است و به این ترتیب ممکن است سلول هایی که بیش از حد تکثیر شده‌اند به مناطق مجاور منتشر شده و بافت های طبیعی اطراف را نیز درگیر کنند.

گرچه این اتفاق بیشتر در مورد تومورهای بدخیم رخ می‌دهد اما تومورهای خوش خیم مغزی هم ممکن است به شکلی محدود به اطراف نفوذ نمایند. می‌توان نتیجه گرفت که اگر قرار باشد برای برداشتن تمام یک تومور، مسیری که این تومور به داخل بافت های طبیعی طی کرده را به هر قیمتی دنبال کنیم ممکن است به این بافت ها نیز آسیب بزنیم.
علیرغم اینکه چه در مورد تومورهای خوش خیم و چه تومورهای بدخیم مغزی هرچه میزان بیشتری از تومور در جراحی تومور مغزی اولیه برداشته شود عاقبت بهتری برای بیمار رقم خواهد خورد، جنبه دیگر جراحی و درمان تومورهای مغزی به غیر از نجات جان بیمار و افزایش طول عمر او، ایجاد کیفیت بهتری برای زندگی وی است به طوری که به دنبال درمان چه جراحی و چه غیرجراحی عارضه ای که سبب اختلال جدی در عملکرد بیمار گردد برای او ایجاد نشود؛ گرچه این هدف همواره هم قابل دسترسی نیست.
در زمان جراحی تومورهای مغزی همواره جراح مغز و اعصاب تلاش میکند حداکثر حجم تومور که بدون ایجاد عارضه‌ای جدی برای بیمار قابل برداشتن باشد را خارج نماید اما اینکه چه میزان از تومور باقی بماند به فاکتورهای متعددی وابسته است. محل قرارگیری تومور در مجاورت بافت های طبیعی مهم و آسیب پذیر به این معنی است که اگر تومور به داخل این بافت ها تهاجم داشته باشد قسمت هایی از آن لازم است باقی گذاشته شود تا عملکرد بافت های طبیعی تا حد امکان حفظ گردد و از سوی دیگر جراحان متبحر و باتجربه می‌توانند بدون ایجاد عارضه، تومور را از بافت های طبیعی جدا نمایند. اینکه یک جراح چه زمانی دست از ادامه برداشتن تومور بکشد بسیار بستگی به میزان تبحر و تجربه او در برخورد با موارد مشابه دارد. تاثیر مهارت جراح در انجام جراحی آنجا بارزتر خواهد بود که او بداند حتی در صورت آسیب خفیف به بافتهای اطراف تا چه حد این بافت ها می‌توانند با گذر زمان خود را بازسازی و ترمیم نموده و عملکرد بیمار به حالت اولیه بازگردد.
تمام این مواردی که ذکر شد در مورد جراحی تومورهای مغزی بیش از جراحی تومورها در سایر نقاط بدن اهمیت دارند زیرا حفظ عملکرد طبیعی مغز می تواند تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بیمار داشته باشد. پس در مجموع باید گفت که مهمترین اثر تبحر یک جراح در زمان برداشتن تومور مغزی این است که بتواند بیشترین حجم تومور و در صورت امکان تمام آن را به شکلی خارج نماید که آسیبی به بافت های طبیعی زده نشده و در عین حال بداند که در چه زمانی از ادامه برداشتن تومور دست بکشد.

4/5 - (2 امتیاز)