خانه نمونه عمل های جراحی بایگانی بر اساس دسته بندی "نمونه عمل های جراحی مغز و اعصاب" (صفحه 3)
تصويري پيدا نشد

جراحی avm مغزی + فیلم جراحی

خانواده‌ای دچار تصادف و حادثه رانندگی شده و پسر شانزده ساله و پدر وی دچار ضربه مغز...