جراحی آندوسکوپی تومور هیپوفیز + فیلم جراحی

جراحی تومور هیپوفیز از طریق بینی

جراحی آندوسکوپی تومور هیپوفیز از طریق بینی در خانم چهل و هشت ساله‌ای که به دنبال کاهش بینایی تحت بررسی قرار گرفت و آدنوم هیپوفیز به عنوان علت علائم وی تشخیص داده شد. هماهنطور که در ویدئو جراحی مشاهده میشود تومور هیپوفیز بصورت کامل تحلیه شد و بینایی بیمار به وضعیت طبیعی بازگشت.

4.4/5 - (23 امتیاز)