تنگی کانال نخاع کمری به چه معناست؟

رفتن به نوارابزار