جراحی آنوریسم مغزی

جراحی آنوریسم مغزی

خانم ۳۰ ساله با سردرد ناگهانی و کاهش بینایی در چشم چپ مراجعه کرده بود که در بررسی ها متوجه خونریزی مغزی از آنوریسم مغزی بزرگی در قاعده جمجمه در مجاورت عصب بینایی شدیم.کلیپس این نوع آنوریسم با توجه به نزدیکی به شریان و عصب بینایی و نیاز به دریل کردن قسمتی از استخوان قاعده جمجمه درست در کنار آنوریسم و آزادسازی و جابجایی عصب بینایی بسیار چالش برانگیز و خاص است.خوشبختانه بعد از تکمیل بررسی ها عمل جراحی آنوریسم مغزی با موفقیت صورت گرفت و آنوریسم بسته شد. سایز آنوریسم و فشار خون داخل این فضای شریانی به قدری زیاد بود که برای بستن آن ناچار به استفاده از دو کلیپس بزرگ در کنار هم شدیم.