جراحی آنوریسم مغزی

جراحی آنوریسم مغزی

خانم ۳۰ ساله با سردرد ناگهانی و کاهش بینایی در چشم چپ مراجعه کرده بود که در بررسی ها متوجه خونریزی از آنوریسم بزرگی در قاعده جمجمه در مجاورت عصب بینایی شدیم.کلیپس این نوع آنوریسم با توجه به نزدیکی به شریان و عصب بینایی و نیاز به دریل کردن قسمتی از استخوان قاعده جمجمه درست در کنار آنوریسم و آزادسازی و جابجایی عصب بینایی بسیار چالش برانگیز و خاص است.خوشبختانه بعد از تکمیل بررسی ها عمل جراحی با موفقیت صورت گرفت و آنوریسم بسته شد. سایز آنوریسم و فشار خون داخل این فضای شریانی به قدری زیاد بود که برای بستن آن ناچار به استفاده از دو کلیپس بزرگ در کنار هم شدیم.
#دکتر_طبیب_خوئی
#جراح_مغز_و_اعصاب
#جراحی_مغز_و_اعصاب
#کلیپس_آنوریسم
#آنوریسم_شریان_افتالمیک
Applying two sequential clips for securing a large left carotid-ophthalmic artery aneurysm through left subfrontal approach after drilling anterior clinoid process and roof of optic canal for optic nerve mobilization and defining ophthalmic artery origin in a 30 years old woman.
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#cerebral_aneurysm
#brain_aneurysm
#large_aneurysm
#ophthalmic_artery