جراحی اصلاح قوز مادرزادی

جراحی ستون فقرات

اصلاح قوز مادرزادی که با افزایش سن تشدید پیدا کرده و باعث اختلال در راه رفتن بیمار شده با انجام سابترکشن استخوانی به معنی برش گوه ای شکل در مهره مورد نظر و اصلاح دفرمیتی و بالانس ستون فقراتاین عمل که در تصاویر شماتیک به ظاهر ساده دیده میشود در کشور تنها در چند مرکز انگشت شمار انجام میگردد و از تکنیکهای جدید اصلاح ستون فقرات به شمار می آید…
#دکتر_طبیب_خویی
#جراح_مغز_اعصاب
#جراحی_مغز_اعصاب
#جراح_ستون_فقرات
#اصلاح_دفرمیتی
#انحراف_ستون_فقرات
Pedicular subtraction osteotomy (PSO) for correction of local lumbar kyphosis due to congenital wedge vertebra in a middle-aged man with severe low back pain and neurogenic claudication…
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#spine_surgeon
#spine_deformity

به این نوشته امتیاز دهید