جراحی اصلاح قوز مادرزادی

جراحی ستون فقرات

اصلاح قوز مادرزادی که با افزایش سن تشدید پیدا کرده و باعث اختلال در راه رفتن بیمار شده با انجام سابترکشن استخوانی به معنی برش گوه ای شکل در مهره مورد نظر و اصلاح دفرمیتی و بالانس ستون فقراتاین عمل که در تصاویر شماتیک به ظاهر ساده دیده میشود در کشور تنها در چند مرکز انگشت شمار انجام میگردد و از تکنیکهای جدید اصلاح ستون فقرات به شمار می آید…

به این نوشته امتیاز دهید