جراحی تومور مغزی در وضعیت بیداری + ویدیو

جراحی تومور مغزی

جراحی تومور مغزی در وضعیت بیدار در آقای سی و یک ساله که به دلیل تشنج تحت بررسی قرار گرفته بودند. همکاری و هماهنگی دقیق و متبحرانه تیم بیهوشی به سرپرستی جناب آقای دکتر درخشان و تیم نورومانیتورینگ در موفقیت این عمل جراحی تومور مغزی بسیار مهم و تاثیرگذار است.

4.1/5 - (32 امتیاز)