جراحی کیست هیداتیک مغزی بسیار بزرگ

کيست هيداتيک مغزي

جراحی کیست هیداتیک مغزی بسیار بزرگ از مغز کودک ده ساله‌ای که به دلیل سردرد و ضعف در اندامهای سمت راست مراجعه کرده بود و بزرگی این کیست هیداتیک رو میتوانید در فیلم جراحی آن مشاهده کنید

کیست هیداتیک مغزی

کیست هیداتیک نوعی بیماری انگلی است که در چرخه زندگی خود وارد بدن حیوانات گیاهخوار و گوشتخوار میشود. علت آلودگی انسان به آن مصرف آب یا غذا و خصوصا سبزیجات آلوده است.

این بیماری سبب ایجاد کیست در کبد، ریه و مغز به صورت شایعتری از سایر نقاط بدن می گردد. اهمیت و حساسیت مهم در جراحی این کیست، ممانعت از پارگی آن میباشد چرا که حاوی تعداد بیشماری انگل (اسکولکس) بوده و در صورت پارگی کیست حین جراحی هر کدام از اینها میتوانند کیست جدیدی ایجاد کنند و تعداد آنها در مغز از شمارش خارج گردد. در نمای نزدیک قبل از خارج شدن ضایعه، این تجمع انگلی در قسمتی از کیست مشاهده میشود

جراحی کیست هیداتیک باید توسط جراح مغز و اعصاب انجام شود