بیرون زدگی شدید دیسک کمر

جراحی دیسک کمر

آقای سی و چهار ساله با سابقه کمردرد مزمن، از حدود یک ماه قبل دچار تشدید درد و انتشار آن به هر دو پا شده و طی این مدت تحت درمان دارویی و فیزیوتراپی قرار گرفته بود. اما از هفته قبل از مراجعه، همراه با طاقت‌فرسا شدن درد پاها، ضعف در عضلات پا و عدم توانایی در راه رفتن نیز به علائم وی اضافه شده بود.
در ام آر آی انجام شده بیرون زدگی شدید یکی از دیسکهای کمری با فشار قابل توجه روی ریشه‌های عصبی مشهود و از طرفی مچ پای چپ بیمار کاملا بی‌حرکت شده و از کار افتاده بود. با توجه به ضعف در پاها انجام عمل جراحی بیمار، اورژانس تلقی شده و بیمار خارج از نوبت پذیرش و تحت جراحی قرار گرفت.
برای خارج کردن این دیسک بزرگ لازم بود قسمتی از مهره دوم کمری بیش از حد معمول تراشیده شود و با توجه به خطر ناپایداری و لقی در مهره‌ها ناچار به فیکس کردن دو مهره درگیر با پلاتین شدیم.
روز بعد از عمل درد بیمار کاملا برطرف شد و در نهایت، چند روز بعد عمل بیمار میتوانست مچ پای خود را حرکت دهد و یک هفته پس از جراحی موفق به راه رفتن شد.
#دکتر_طبیب_خوئی

 

Last month a 34 years old man referred to me due to aggravated low back pain with severe radicular pain to both lower limbs and parapresis since about one week ago.
MRI study revealed significant compression on cauda equina as a result of L2/L3 central disk extrusion.
Urgent decompression of neural elements with fixation and fusion performed and he recovered in a few days. Now he can walk without pain or weakness in his legs.
#dr_tabibkhooei