بیرون زدگی شدید دیسک کمر

جراحی دیسک کمر

آقای سی و چهار ساله با سابقه کمردرد مزمن، از حدود یک ماه قبل دچار تشدید درد و انتشار آن به هر دو پا شده و طی این مدت تحت درمان دارویی و فیزیوتراپی قرار گرفته بود. اما از هفته قبل از مراجعه، همراه با طاقت‌فرسا شدن درد پاها، ضعف در عضلات پا و عدم توانایی در راه رفتن نیز به علائم وی اضافه شده بود.


در ام آر آی انجام شده بیرون زدگی شدید دیسک کمر یکی از دیسکهای کمری با فشار قابل توجه روی ریشه‌های عصبی مشهود و از طرفی مچ پای چپ بیمار کاملا بی‌حرکت شده و از کار افتاده بود. با توجه به ضعف در پاها انجام عمل جراحی دیسک کمر بیمار، اورژانس تلقی شده و بیمار خارج از نوبت پذیرش و تحت جراحی دیسک کمر قرار گرفت.
برای خارج کردن این دیسک بزرگ لازم بود قسمتی از مهره دوم کمری بیش از حد معمول تراشیده شود و با توجه به خطر ناپایداری و لقی در مهره‌ها ناچار به فیکس کردن دو مهره درگیر با پلاتین ستون فقرات شدیم.
روز بعد از عمل درد بیمار کاملا برطرف شد و در نهایت، چند روز بعد عمل بیمار میتوانست مچ پای خود را حرکت دهد و یک هفته پس از جراحی موفق به راه رفتن شد.

برای مشاهده مراقبت های بعد از جراحی دیسک کمر کلیک کنید .