شبکه سلامت – برنامه ضربان

دکتر طبیب خوئی

مصاحبه و حضور دکتر طبیب خوئی در شبکه سلامت و برنامه ضربان و صحبت پیرامون گز گز اندام ها

3.7/5 - (3 امتیاز)