فیلم جراحی تومور نخاعی گردن

فیلم جراحی تومور نخاعی گردنی
جراحی موفق و بسیار حساس تومور نخاع گردنی در خانم میانسال توسط دکتر طبیب خوئی

4.3/5 - (6 امتیاز)