خانه وبلاگصفحه 4
تصويري پيدا نشد

نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله ( Electromyography & Nerve conduction study )که به اختصار EMG& NCV نوشته می شود (و همین...