خانه متفرقه"
تصويري پيدا نشد

جراحی تومور نخاعی

تومورها ممکن است در هر جایی از بدن رشد کنند و عملکردهای مختلف بدن را تحت تاثیر قرار ...