بیمارستان دولتی یا خصوصی؟!

بیمارستان دولتی یا خصوصی

وقتی بیماری نیاز به انجام جراحی پیدا میکند دو سوال برایش مطرح خواهد شد: کدام جراح و کدام بیمارستان دولتی یا خصوصی؟! اما گاهی انتخاب بیمارستان بسیار دشوار میشود خصوصا وقتی صحبت از جراحی‌های سنگین مغز و اعصاب و ستون فقرات درمیان باشد. اما نقاط قوت و ضعف این دو کدامند؟ واضح است که هزینه بیمار در این دو نوع بیمارستان و با توجه به نوع بیمه بسیار متفاوت خواهد بود ولی این عامل اگرچه بسیار مهم و تعیین کننده است اما همه چیز نیست.


بیمارستانهای دولتی غالباً هم درمانی و هم آموزشی هستند؛ به عبارتی قسمتی از اقدامات تشخیصی و درمانی توسط افراد تحت آموزش انجام میشود. اما از سوی دیگر در این مراکز معمولا پزشک شما عضو هیات علمی دانشگاه است و انتظار میرود هر بررسی تشخیصی و هر نوع درمانی کاملا بر اساس دانش روز صورت گیرد. شاید باور آن سخت باشد که گاهی در بهترین مراکز خصوصی پایتخت ممکن است اصول علمی به درستی رعایت نشوند و فاکتور تعیین کننده در این میان، پزشک و جراح مسئول بیمار است که اگر فردی قابل، مسئولیت پذیر و با دانش به روز باشد در هر دو نوع بیمارستان، اقدامات تشخیصی درمانی بر پایه اصول علمی خواهند بود و با نظارت صحیح وی، خطر بروز خطای پزشکی توسط دانشجوها و دستیاران گرچه کاملا برطرف نمیشود اما بسیار کاهش می‌یابد.
جنبه دیگر این انتخاب در حواشی بستری و درمان است. در مراکز دولتی معمولا مدت انتظار بیمار و بستری و درمان او طولانی تر است، تعداد نیروهای پرستاری و ارائه دهنده خدمات به بیماران کمتر از مراکز خصوصی و ملزومات ارائه خدمات مناسب یا همان “هتلینگ” محدودتر هستند و این موارد به اصطلاح “حاشیه‌ای” برای برخی افراد بسیار مهم و تعیین کننده خواهند بود.
نوع بیماری و عمل جراحی هم بسیار مهم است. طول مدت بستری در بعضی بیماریها ذاتاً طولانیست مثل آبسه مغز یا ستون فقرات که درمان آنتی بیوتیکی طولانی مدتی نیاز دارند و بستری طولانی در یک مرکز خصوصی هزینه زیادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر گرچه برای جراحی دیسک کمر و تومور مغزی از یک تا چند روز ممکن است زمان نیاز باشد ولی یک عارضه ساده و غیرقابل پیش‌بینی مثل عفونت ادراری یا ریوی ممکن است این زمان را افزایش دهد و شما باید احتمال بروز چنین اتفاقاتی را در مورد بستری در مراکز خصوصی درنظر بگیرید تا با مشکل مواجه نشوید. پس با کمک پزشک خود و در کنار تجهیزات جراحی و هزینه، سایر جوانب را هم درنظر بگیرید و سپس مرکز درمانی را انتخاب نمایید.

2.2/5 - (21 امتیاز)