جراحی تومور مغزی کوردوما به روش آندوسکوپی

تومور مغزی کوردوما

آقای چهل و یک ساله که با سابقه سردرد و تشدید آن در چند ماه اخیر مراجعه کرده بود.

در بررسی‌های انجام شده متوجه تومور مغزی نسبتا کوچک در استخوان کلایووس یعنی استخوانی که در جلوی آن حلق و در پشت آن ساقه مغز قرار دارد شدیم.
تشخیص احتمالی توموری به نام “کوردوما” بود که گرچه تومور مغزی  خوش خیم است ولی با باقی ماندن قسمت اندکی از آن، احتمال عود و رشد مجدد وجود خواهد داشت. به تاخیر انداختن جراحی تومور مغزی باعث بزرگ شدن توده و پیچیده تر شدن عمل میشد.
در عمل جراحی مشترک با سرکار خانم دکتر جالسی، با کمک آندوسکوپ از بینی وارد شده و با دریل کردن استخوان کلایووس به توده رسیدیم.
توده بطور کامل برداشته شد و محل تخریب استخوانی ترمیم گردید.

3/5 - (2 امتیاز)