جراحی آنوریسم مغزی غول آسا در زیر عصب بینایی

جراحی آنوریسم مغزی

خانم ۶۶ ساله که به دنبال کاهش بینایی چشم چپ توسط متخصصین چشم پزشک تحت بررسی قرار گرفته بود، با توجه به پیدا شدن توده‌ای در مغز به کلینیک ما ارجاع گردید.در بررسی دقیقتر متوجه شدیم که توده مذکور، واقع در زیر عصب بینایی چپ در واقع یک آنوریسم بسیار بزرگ است که اصطلاحا به آن ” آنوریسم غول آسا” می‌گویند.


آنژیوگرافی و سی تی آنژیوگرافی انجام و بیمار آماده جراحی شد.
حین عمل لازم بود قسمت استخوانی مجاور آنوریسم با دریل برداشته شود؛ کوچکترین حرکت نابجای دریل ممکن بود سبب پارگی آنوریسم و شریان کاروتید چپ (شاهرگ اصلی مغز در سمت چپ) گردد. لذا برای اطمینان، با برش کوچکی در گردن شریان کاروتید پیدا شد و تحت کنترل قرار گرفت تا در صورت رخداد اتفاقی غیرمنتظره امکان توقف خونریزی وجود داشته باشد.
خوشبختانه دریل استخوان با موفقیت انجام، آنوریسم با احتیاط از شریان کاروتید و عصب بینایی جدا و کلیپس روی گردن آن قرار داده شد. به دلیل اندازه بزرگ و جریان شدید خون داخل آنوریسم، کلیپس اول توان بستن آن را نداشت و شاهد بروز خونریزی از آنوریسم بودیم. به این دلیل تنها راه ممکن، استفاده از کلیپس دیگری عمود به شریان کاروتید در مجاور کلیپس اول برای تقویت آن بود. در نهایت دو کلیپس بزرگ در فضایی کوچک بر روی گردن آنوریسم قرار داده شدند و جریان خون آنوریسم قطع شد و عمل با موفقیت به پایان رسید.
در حال حاضر بینایی بیمار رو به بهبود است و آنژیوگرافی بعد از عمل، بسته شدن کامل آنوریسم را تایید میکند.
#دکتر_طبیب_خوئی

Using a 30-mm curved and a fenestrated T-shaped clips for securing a giant left sided superior hypophyseal artery aneurysm in a 66 y.o. woman who presented with progressive visual loss.