جراحی تومور مغزی مننژیوم در ناحیه ساقه مغز

تومور مغزی مننژیوم

خانم سی و هفت ساله با سابقه کاهش تدریجی شنوایی گوش چپ و سرگیجه به مدت یکسال در نهایت بعد از تصویربرداری با تشخیص تومور حفره خلفی مغز جهت جراحی مراجعه کردند. در بررسی‌های انجام گرفته، تومور مغزی مننژیوم بسیار بزرگی در سمت چپ ساقه مغز و چسبیده به تعداد زیادی از اعصاب جمجمه‌ای شامل اعصاب شماره چهار، پنج، هفت، هشت، نه، ده و یازده که عملکردهای مختلفی مانند حرکت چشمها، شنوایی، حس و حرکت صورت، بلع، گفتار، تنفس و حرکت شانه را بر عهده داشتند تشخیص داده شد.

بیمار با تمهیدات کافی به اتاق عمل منتقل گردید و بعد از حدود ده ساعت موفق به خارج کردن کامل تومور مغزی شدیم. تومور قوام بسیار سفتی داشت و به این دلیل به صورت قطعات بسیار زیاد و کوچک چند میلی‌متری تخلیه شد. در پایان جراحی تومور مغزی عملکرد کامل و صحیص تک تک اعصاب جمجمه‌ای با دستگاه مونیتورینگ اعصاب چک شد و چند روز بعد با حال بسیار خوب و مساعد ترخیص شد

2.5/5 - (4 امتیاز)