جراحی دیسک گردن خانم پنجاه و پنج ساله

جراحی دیسک گردن

خانم پنجاه و پنج ساله با جراحی دیسک گردن از فلج چهار اندام نجات پیدا کرد. او مدتها درد گردن داشت و در چند ماه اخیر به تدریج دچار گزگز در دستها و ضعف در عضلات دستها و پاها شده بود. ضعف عضلات به صورت پیشرونده در حال تشدید و راه رفتن و انجام کارها با دست توسط بیمار تقریبا ناممکن شده بود.


در تصویربرداری انجام شده علاوه بر بیرون زدن دیسک گردن، زواید استخوانی در لبه‌های دیسک در اثر ساییدگی و آرتروز ایجاد شده که با فشار روی نخاع و ایجاد خونریزی و کرم در نخاع همراه بود. عمل جراحی با موفقیت انجام شد و زوائد استخوانی با دریل بسیار ظریف تراشیده و فشار از روی نخاع برداشته شد. در حال حاضر قدرت چهار اندام بیمار روز به روز در حال بهبود است.
دکتر_طبیب_خوئی

Cervical diskectomy, osteophyte drilling and cord decompression in a 55 y.o. woman with progressive paraparesis & myopathy.

 

4/5 - (18 امتیاز)