جراحی سرخوردگی مهره در خانم ۶۰ ساله

جراحی سرخوردگی مهره

خانم ۶۰ ساله با سابقه درد کمر از سالیان قبل که به تدریج بدتر و بدتر شده بود مراجعه کرد. او در زمان مراجعه به دلیل شدت درد در کمر و پاها قادر به راه رفتن بیش از چند قدم نبود. در بررسی‌های انجام شده دو مهره کمری که دچار سرخوردگی مهره کمری شده بود عامل دردهای بیمار تشخیص داده شد و این لقی مهره‌ها طی سالها کم کم افزایش یافته و در این زمان به شدت علامتدار شده بودند.بیمار تحت جراحی قرار گرفت و ریشه های عصبی کاملا آزاد شدند و پلاتین گذاری برای ثابت کردن مهره‌های ناپایدار و لق انجام شد. در حال حاضر بعد از گذشت چند ماه بیمار قادر است به راحتی راه برود و به زندگی عادی خود بازگشته است گرچه درمانهای فیزیوتراپی و آب درمانی همچنان ادامه دارند و با توجه به وجود پوکی استخوان همزمان لازم است تا مدتی از آمپولهایی برای درمان پوکی استفاده کند

 

2.7/5 - (3 امتیاز)