جراحی ضایعه عروقی مغزی

تومور مغزی

خانم سی و سه ساله‌ای که بطور ناگهانی دچار اختلال بینایی در نیمه چپ میدان بینایی شده بود تحت بررسی قرار گرفت سکته مغزی در منطقه بینایی راست مغز رخ داده بود که بطور نادری مسبب آن پلاکهای رسوب چربی داخل رگ نبود؛ بلکه ضایعه عروقی به نام کاورنوم مغزی در عمق مغز احتمالا با اثر فشاری روی یکی از شریانها سبب ایجاد لخته داخل آن و حرکت لخته به نقطه‌ای دیگر و بستن شریانی با فاصله قابل توجه از ضایعه اولیه شده بود.

متاسفانه تلاش برای نجات منطقه دچار سکته موفقیت آمیز نبود اما هم برای پیشگیری از تکرار این اتفاق و هم به دلیل اثر فشاری قابل توجه و منطقه بسیار حساس این کاورنوم، لازم بود جراحی برداشتن آن انجام گیرد.
ضایعه عروقی کاورنوم دقیقا چسبیده به منطقه عبور رشته‌های عصبی مربوط به حرکت صورت و دست چپ قرار داشت که در تصویر با رنگ زرد نمایش داده شده.
خوشبختانه جراحی برداشتن کامل ضایعه موفقیت آمیز بود و بدون ایجاد مشکلی برای بیمار این توده عروقی خطرناک از سر بیمار خارج گردید و پس از بهبود قابل توجه وضعیت بینایی او امروز با حال عمومی خوب مرخص شد