جراحی ضایعه عروقی مغزی

تومور مغزی

خانم سی و سه ساله‌ای که بطور ناگهانی دچار اختلال بینایی در نیمه چپ میدان بینایی شده بود تحت بررسی قرار گرفت سکته مغزی در منطقه بینایی راست مغز رخ داده بود که بطور نادری مسبب آن پلاکهای رسوب چربی داخل رگ نبود؛ بلکه ضایعه عروقی به نام “کاورنوم” در عمق مغز احتمالا با اثر فشاری روی یکی از شریانها سبب ایجاد لخته داخل آن و حرکت لخته به نقطه‌ای دیگر و بستن شریانی با فاصله قابل توجه از ضایعه اولیه شده بود.

تومور مغزی

متاسفانه تلاش برای نجات منطقه دچار سکته موفقیت آمیز نبود اما هم برای پیشگیری از تکرار این اتفاق و هم به دلیل اثر فشاری قابل توجه و منطقه بسیار حساس این کاورنوم، لازم بود جراحی برداشتن آن انجام گیرد.
ضایعه عروقی کاورنوم دقیقا چسبیده به منطقه عبور رشته‌های عصبی مربوط به حرکت صورت و دست چپ قرار داشت که در تصویر با رنگ زرد نمایش داده شده.
خوشبختانه جراحی برداشتن کامل ضایعه موفقیت آمیز بود و بدون ایجاد مشکلی برای بیمار این توده عروقی خطرناک از سر بیمار خارج گردید و پس از بهبود قابل توجه وضعیت بینایی او امروز با حال عمومی خوب مرخص شد.
#دکتر_طبیب_خوئی
#جراح_مغزواعصاب
#جراحی_مغزواعصاب
#سکته_مغزی
#کاورنوم

A 33 y.o. woman referred to our center due to right side PCA territory infarction.
Angiographic evaluation revealed significant compression of a deep seated para-3rd ventricular cavernoma on the right posterior communicating artery and probably resulted in thrombus formation and embolic infarction in the PCA on the same side.
Transventricular approach to the lesion was successful and fortunately the lesion removed totally without any new neurological deficit despite close relationship with the right internal capsule.
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#cavernoma
#stroke
#infarction

3.2/5 - (12 امتیاز)