جراحی avm مغزی + فیلم جراحی

جراحي avm مغزي

خانواده‌ای دچار تصادف و حادثه رانندگی شده و پسر شانزده ساله و پدر وی دچار ضربه مغزی و بستری در آی سی یو میشوند. درمان ضربه مغزی این دو بیمار به خوبی صورت گرفت و هر دو از کما خارج شدند اما نکته جالب، پیدا شدن کلافه عروقی بسیار بزرگی در مغز نوجوان بود که در تصویربرداری ها بطور اتفاقی پیدا شد و نام آن “مالفورماسیون شریانی وریدی” است. این ضایعه، خون پر از اکسیژن شریانی را به درون خود میکشد و بعد داخل وریدها تخلیه میکند بدون اینکه بافت مغز از آن استفاده کرده باشد.


طبیعتا باید درمان جراحی برای این ضایعه صورت می گرفت. کلافه آنقدر بزرگ بود که مانند یک تومور، فضای قابل توجهی از جمجمه را پر کرده بود.
در جراحی صورت گرفته، به ترتیب شریانهایی که خون را وارد کلافه میکردند پیدا شده و با کلیپس بسته شدند؛ به این ترتیب خونرسانی ضایعه غول آسا به تدریج کاهش یافت. با کاهش میزان خونگیری این کلافه، قسمتی از آن شروع به خاموش و روشن شدن میکند، انگار که علامت خطری برای نابودی‌اش به صدا درآمده؛ تصویری کم نظیر که در مقطعی دیگر هم بصورت توقف جریان خون داخل یکی از رگهای بزرگ ضایعه مشهود است. در ادامه جراحی، کلافه از مغز اطراف جدا شده و خارج گردید. در پایان عمل، تصویر ضایعه خارج شده قابل مقایسه با تصویر آن وقتی داخل مغز قرار داشت نبود؛ دیگر خونی را داخل خود نمی کشید و کاملا خاموش شده و از کار افتاده بود؛ انگار که خون آشامی تسلیم و نابود شده باشد…