خارج کردن تومور مغزی با استفاده از دستگاه سونوگرافی

گلیوبلاستوما

آقای ۵۲ ساله‌ای به دلیل سردرد تحت بررسی قرار گرفته و تومور مغزی در سمت چپ لوب گیجگاهی تشخیص داده شده بود جهت انجام جراحی تومور مغزی به مرکز ما ارجاع شدند. در بررسی های انجام گرفته چسبندگی شدید ضایعه و گسترش آن در اطراف یکی از بزرگترین شریانهای مغز یعنی شریان مغزی میانی مشاهده شد.
یا باید این قسمت از تومور در اطراف شریان باقی گذاشته می‌شد که جراحی کم دردسر و شایعی بود و یا با کمک ابزاری با کمترین خطر ممکن، این قسمت از تومور را هم برمیداشتیم.

معمولا در این بیماران سونوگرافی حین عمل برای پیدا کردن شریان و حفظ آن حین برداشتن کامل تومور کمک زیادی میکند و در این بیمار هم از این روش بهره گرفتیم.
در هر مرحله از خارج کردن تومور، سونوگرافی دید عمقی و لحظه به لحظه در اختیار ما قرار میداد و در نهایت قسمت احاطه کننده شریان هم از آن جدا و تومور بطور کامل برداشته شد

2/5 - (2 امتیاز)