خارج کردن تومور مغزی با استفاده از دستگاه سونوگرافی

گلیوبلاستوما

آقای ۵۲ ساله‌ای به دلیل سردرد تحت بررسی قرار گرفته و توموری در سمت چپ لوب گیجگاهی تشخیص داده شده بود جهت انجام جراحی به مرکز ما ارجاع شدند. در بررسی های انجام گرفته چسبندگی شدید ضایعه و گسترش آن در اطراف یکی از بزرگترین شریانهای مغز یعنی شریان مغزی میانی مشاهده شد.
یا باید این قسمت از تومور در اطراف شریان باقی گذاشته می‌شد که جراحی کم دردسر و شایعی بود و یا با کمک ابزاری با کمترین خطر ممکن، این قسمت از تومور را هم برمیداشتیم.

معمولا در این بیماران سونوگرافی حین عمل برای پیدا کردن شریان و حفظ آن حین برداشتن کامل تومور کمک زیادی میکند و در این بیمار هم از این روش بهره گرفتیم.
در هر مرحله از خارج کردن تومور، سونوگرافی دید عمقی و لحظه به لحظه در اختیار ما قرار میداد و در نهایت قسمت احاطه کننده شریان هم از آن جدا و تومور بطور کامل برداشته شد.
#دکتر_طبیب_خوئی

Using intraoperative ultrasonography helped us to remove a left temporal glioma gross totally including a small part which had surrounded left middle cerebral artery and penetrated into the insular lobe.

به این نوشته امتیاز دهید