خروج میله از جمجمه کودک دو ساله

ورود میلگرد به جمجمه

حادثه‌ای که به خیر گذشت
مصدومیت شدید کودک دو ساله در اثر غفلت والدین: میله‌ای مفتولی به طول نزدیک به نیم متر حین بازی وارد چشم کودک شده و بیش از هشت سانتی متر از آن داخل جمجمه و مغز میشود.

خوشبختانه عمل جراحی با موفقیت انجام گرفت؛ کودک حال خوبی دارد و مشکل جدی در حرکت اندامها بینایی، شنوایی و تکلم ایجاد نگردید.

جراح مغز و اعصاب
جراح مغز و اعصاب

 

3.7/5 - (3 امتیاز)