مننژیوم مغزی غول آسا + فیلم جراحی

مننژیوم مغزی

مننژیوم مغزی غول آسا ,خانم چهل و پنج ساله با سردرد مزمن چند ساله و اختلال تکلم در هفته‌های اخیر مراجعه کرده بود و در ام آر آی تومور بسیار بزرگی در قسمت گیجگاهی و پیشانی چپ مشاهده شد.


تشخیص احتمالی مننژیوم بود که به تدریج رشد کرده و به سایز بسیار بزرگی رسیده و شاخه‌های متعددی از شریانهای خارج مغز برای تغذیه تومور وارد آن میشد که نتیجه آن خونریزی زیاد حین عمل است.


به این دلیل در این بیماران سرعت در تخلیه تومور و کنترل سریع خونریزی اهمیت زیادی دارد. قسمتهایی از تومور به صورت تکه تکه خارج شد و در نهایت قسمت بزرگی در پایان عمل از بافت مغزی حساس زیر آن که مربوط به تکلم بیمار بود جدا گشت.

 

مننژیوم چیست؟

یکی از تومور های اولیه سیستم عصبی میباشد و منشأ تومور از سلولهای مننژ و عنکبوتیه است. این تومور معمولاً خوش‌خیم است.

در پست زیر میتوانید ویدیو جراحی را مشاهده کنید

 


#دکتر_طبیب_خوئی

A 45-year-old woman referred due to chronic headache and dysphasia. She underwent successful surgical removal of a huge left frontotemporoparietal convexity meningioma and recovered uneventfully.

2.7/5 - (3 امتیاز)