ویدیو جراحی همی فاشیال اسپاسم در خانم ۴۶ ساله

همی فاشیال اسپاسم

جراحی همی فاشیال اسپاسم در خانمی ۴۶ ساله که حدود ۱۰ سال با اسپاسم مداوم و شبانه روزی عضلات صورت درگیر بودند

3.9/5 - (15 امتیاز)