ویدیو جراحی همی فاشیال اسپاسم در خانم ۴۶ ساله

همی فاشیال اسپاسم

جراحی همی فاشیال اسپاسم در خانمی ۴۶ ساله که حدود ۱۰ سال با اسپاسم مداوم و شبانه روزی عضلات صورت درگیر بودند

3.3/5 - (7 امتیاز)