خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "فیلم های جراحی" (صفحه 2)
تصويري پيدا نشد

جراحی avm مغزی + فیلم جراحی

خانواده‌ای دچار تصادف و حادثه رانندگی شده و پسر شانزده ساله و پدر وی دچار ضربه مغز...

تصويري پيدا نشد

جراحی آندوسکوپی مغز

جراحی آندوسکوپی مغز ,نمای اندوسکوپیک حیرت‌انگیز از درون مغز در بیمار دچار هیدروسف...