خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "نمونه عمل های جراحی" (صفحه 8)
تصويري پيدا نشد

جراحی کرانیوپلاستی

در مرد جوان به دنبال تصادف قسمت وسیعی از استخوان جمجمه خود را از دست داده و چند بار ...

تصويري پيدا نشد

AVM مغزی

نوجوان چهارده ساله‌ای که به دنبال تشنج و بررسی‌های اولیه جهت درمان ارجاع شده بود،...