ترمیم وسیع جمجمه (کرانیوپلاستی)

کرانیوپلاستی

این مرد جوان به دنبال تصادف قسمت وسیعی از استخوان جمجمه خود را از دست داده و چند بار در مراکز دیگر تحت بازسازی  (کرانیوپلاستی) ناموفق قرار گرفته بود.


در نهایت با صرف زمان و دقت زیاد، جمجمه وی جهت بازگرداندن زیبایی و ساختار محافظتی مناسب برای مغز بازسازی شد.
#دکتر_طبیب_خویی
#جراح_مغز_اعصاب
#جراحی_مغز_اعصاب
#جراحی_زیبایی
#بازسازی_جمجمه
#کرانیوپلاستی
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#cranioplasty
#cosmetic_surgery

2.7/5 - (3 امتیاز)