جراحی کرانیوپلاستی

کرانیوپلاستی

در مرد جوان به دنبال تصادف قسمت وسیعی از استخوان جمجمه خود را از دست داده و چند بار در مراکز دیگر تحت بازسازی ناموفق جمجمه یا کرانیوپلاستی قرار گرفته بود.


در نهایت با صرف زمان و دقت زیاد، جمجمه وی جهت بازگرداندن زیبایی و ساختار محافظتی مناسب برای مغز بازسازی شد.

3.6/5 - (5 امتیاز)