ترمیم جمجمه -کرانیوپلاستی

بازسازی جمجمه-ترمیم جمجمه

تا به حال به کسی برخورد کرده اید که قسمتی از استخوان جمجمه اش را در اثر ضربه یا بعد از عمل جراحی مانند جراحی تومور مغزی از دست داده باشد؟در این حالت در ظاهر، فرم کروی جمجمه در اثر نبود قسمتی از استخوان بهم میخورد. استخوان سخت جمجمه محافظ قدرتمندی برای مغز محسوب میشود و علاوه بر آن در ظاهر فرد هم نقش بسزایی دارد.

بازسازی جمجمه-ترمیم جمجمه

اتفاقات مختلف میتواند سبب بروز این نقص در جمجمه شود. شایعترین آن ضربه های مغزی و ایجاد خونریزی مغزی است. گاه در اثر ضربه شدید چنان شکستگی در جمجمه روی میدهد که دیگر امکان استفاده از استخوان خرد شده در جراحی وجود ندارد و به ناچار بعد از تخلیه خونریزی مغزی، زخم بیمار بدون جاگذاری استخوان بسته میشود.
در برخی ضربه های مغزی شدید یا در برخی سکته های مغزی ، مغز به شدت دچار تورم میشود به طوری که به دلیل محدود بودن فضای جمجمه قسمت متورم مغز روی قسمتهای دیگر فشار آورده و به آنها نیز آسیب زده میشود.  در این شرایط گاهی عمل جراحی تنها برای برداشتن قسمتی از استخوان جمجمه با هدف ایجاد فضای بیشتر برای مغز متورم صورت میگیرد. با ایجاد فضای بیشتر،  نه تنها قسمتهای دیگر مغز از آسیب حفظ میشوند، بلکه احتمال ترمیم و بهبودی ضایعه اول هم بیشتر خواهد بود. اما سوال اینکه استخوانی که برداشته شد تا زمان جایگذاری مجدد باید کجا نگهداری شود؟ گاهی استخوان به کمک دستگاههای مخصوص استریل شده و نگهداری میشود و گاهی در بانکهای استخوانی بیمارستانها حفظ میشوند تا زمانی که مشکل اولیه بیمار برطرف شود و در عمل مجدد، استخوان در سر جای خود قرار داده شود.  ولی راه دیگری نیز وجود دارد که بافت استخوانی را زنده نگه میدارد و آن قرار دادن استخوان داخل شکم است!!! بله! استخوان داخل شکم قرار داده میشود تا در محیط زنده بدن خود فرد بوده و سلولهای آن زنده بمانند و در زمان جراحی دوم از داخل شکم برداشته شده در محل اصلی قرار میگیرد.
اما وقتی استخوان آنقدر خرد شده باشد که دیگر امکان استفاده از آن فراهم نشود یا به دلیل درگیری استخوان با تومور مغزی ، برداشته شده باشد، چند راه برای جایگزینی استخوان برداشته شده وجود دارد. ماده ای به نام سیمان استخوانی را میتوان فرم داده و در محل مورد نظر قرار داد. راه دیگر استفاده از پروتزهایی از جنس فلزی به نام تیتانیوم است که تا پایان عمر در بدن فرد باقی میماند. امروزه تکنولوژی جدیدی معرفی شده که برای بازسازی در مناطقی از جمجمه که از نظر ظاهر فرد بسیار مهم هستند مثل بالای چشمها بکار میرود. به این شکل که از جمجمه فرد اسکن تهیه شده و به کمک نرم افزار قسمت ناقص جمجمه به صورت سه بعدی بطوری که ظاهر کاملآ طبیعی داشته باشد بازسازی میگردد و از این شکل سه بعدی برای ساخت قطعه ای استفاده میشود که دقیقآ شبیه قطعه استخوانی از دست رفته است و سپس آن قطعه در عمل جراحی کرانیوپلاستی روی سر بیمار قرار میگیرد.

3.8/5 - (52 امتیاز)