تومور مغزی بدخیم در کودک ۷ ساله

تومور مغزی بدخیم کودکان

کودک پسر هفت ساله ای از شمال کشور جهت ادامه درمان به مرکز ما ارجاع گردید. او دو ماه قبل از مراجعه در مرکز دیگری به دلیل تومور مغزی جراحی شده و پاتولوژی تومور مغزی خوش خیم برای تومور گزارش گردیده بود اما متاسفانه قسمت قابل توجهی از تومور به دلیل نزدیکی زیاد آن به بخش مهم حرکتی مغز باقی مانده بود.

این منطقه کوچک اما بسیار مهم که به رنگ زرد در تصویر نمایش داده شده است حاوی تجمعی از رشته های عصبی مسئول حرکت دست و پای سمت چپ است. مادر کودک به چند جراح تومور مغزی متعدد و مراکز مختلفی برای ادامه درمان مراجعه کرده بود اما به دلیل ریسک بسیار بالای عمل کسی موافق تکرار جراحی تومور مغزی نبود و در عین حال بر خلاف انتظار ما از یک تومور خوش خیم، در ام آر آی جدید با بزرگ شدن ضایعه مواجه شده بودیم و چاره‌ای جر انجام جراحی تمام کننده نبود.
این عمل طولانی از صبح تا عصر با بهره گیری از مونیتورینگ مغزی حین جراحی در نهایت با موفقیت و بدون ایجاد هیچ آسیبی به مغز کودک انجام گرفت و تنها مشکل بعد از عمل تومور مغزی این بود که با آماده شدن نتیجه بررسی پاتولوژی متوجه شدیم پاسخ پاتولوژی قبلی صحیح نبوده و با تومور خوش خیمی مواجه نیستیم و درمان باید به صورت شیمی درمانی ادامه یابد.
گرچه این اتفاق به معنی تمام نشدن درمان کودک است اما خوشبختانه این پسر دوست داشتنی و خانواده مهربان او با انرژی و امید زیاد در حال گذراندن دوران شیمی درمانی هستند. خدا رو شکر در ام آر آی جدید هیچ اثری از تومور مشاهده نمیشود و حال دوست کوچک من خوب خوب است و چند روز قبل برای دیدن من و یه گپ کوتاه اومده بود اتاق عمل…