جراحی تومور پینه آل در خانم سی و یک ساله

جراحی تومور پینه‌آل

خانم سی و یک ساله با سردرد، تهوع، اختلال بینایی و تشخیص “تومور پینه‌ آل” جهت جراحی تومور مغزی ارجاع شده بود؛ 

جراحی تومور پینه‌آل در خانم سی و یک ساله که با علائم  سردرد، تهوع، اختلال بینایی و تشخیص “تومور پینه‌ آل” جهت جراحی تومور مغزی ارجاع شده بود؛

تومور مغزی با قوام سفت درست در مرکز ثقل مغز. به دلیل فشار تومور و بسته شدن جریان مایع مغزی نخاعی ، هیدروسفالی هم به مشکلات بیمار اضافه گشته بود.
ابتدا به کمک آندوسکوپ، بطن سوم باز شد و هیدروسفالی بیمار برطرف و چند روز بعد آماده جراحی تومور مغزی گردید.
برای رسیدن به ضایعه لازم بود بیمار بعد از بیهوشی در وضعیت نشسته قرار داده تا از بالای مخچه راهی به سمت تومور باز شود. در این وضعیت به ناچار باید دست بهترین جراح تومور مغزی تهران به مدت طولانی در حالت کشیده به جلو ثابت بماند که خستگی و زمان عمل را بسیار بیشتر میکند.
در نهایت خوشبختانه تومور از ساقه مغز و عروق عمقی جدا و بطور کامل خارج گردید و فشار از روی بطن سوم برداشته شد.