جراحی آنوریسم مغزی شریان رابط قدامی

جراحی آنوریسم مغزی

آقای سی و شش ساله که به دلیل سردرد ناگهانی و خونریزی مغزی از آنوریسم مغزی مراجعه کرده بود و با جراحی موفق کلیپس آنوریسم شریان رابط قدامی درمان شد. در جراحی این بیماران، از زمان قرار دادن کلیپس موقت روی شریان اصلی تا کلیپس دائمی آنوریسم، تنها سه دقیقه فرصت وجود دارد و گذر از این زمان ممکن است به بروز عوارض جدی در بیمار منجر گردد.