جراحی آنوریسم مغزی بزرگ

جراحی آنوریسم مغزی

گاهی آنوریسم مغزی به ابعاد بزرگی می رسند، مثل این خانم شصت ساله که به دنبال خونریزی مغزی از آنوریسم بزرگ شریان مغزی میانی به مرکز ما ارجاع شد و پس از کنترل فشار خون و آماده کردن وضعیت قلبی کاندید جراحی گردید.


همانطور که در سی تی آنژیوگرافی ملاحظه میکنید آنوریسم محل دو شاخه شدن شریان آنقدر بزرگ بود که دو شاخه را بطور قابل ملاحظه‌ای از هم فاصله داده بود.
بعد از چند ساعت کار میکروسکوپی در نهایت گردن آنوریسم از بافتهای اطراف جدا گردید اما یک کلیپس نمیتوانست به تنهایی جریان خون را مسدود کند و بالاخره با سه کلیپس، آنوریسم بسته شد و خوشبختانه حال بیمار در حال حاضر مساعد است.