جراحی آنوریسم مغزی پاره شده + فیلم جراحی

خانم شصت و سه ساله که به دنبال خونریزی از آنوریسم شریان مغزی میانی به بیمارستان آورده شده بود با توجه به حجم زیاد خونریزی داخل مغزی نیاز به جراحی اورژانس داشت. علیرغم سایز کوچک آنوریسم، اما خونریزی شدیدی از آن در زمان جراحی رخ داد که کنترل شد. شدت زیاد خونریزی را از عکس حین عمل بعد از کلیپس آنوریسم میتوان حدس زد.


#دکتر_طبیب_خوئی

Premature rupture of a small aneurysm at right MCA bifurcation in a 63 year-old woman. She referred to our center due to SAH and voluminous ICH in right temporal lobe mandating emergent hematoma evacuation and aneurysm clipping.

 

2.8/5 - (6 امتیاز)