جراحی تومور مغزی خانم ۵۰ ساله

تومور مغزی

خانم ۵۰ ساله ای که طی مراجعه دو سال قبل با تشخیص تومور مغزی کاندید جراحی گردیده ولی به دلیل ترس راضی به انجام این عمل نبود، این بار با تشنج های مکرر ارجاع شد و تحت عمل جراحی موفقیت آمیزی برای خارج کردن تمام تومور مغزی قرار گرفت.

تومور مغزی

در حال حاضر بیمار کاملا هشیار است و حال عمومی خوبی دارد اما در تصویربرداری های پیش از عمل، توده بیمار دو یا سه برابر بزرگ شده و از فرم خوش خیم به بدخیم تغییر وضعیت داده بود و علیرغم تخلیه کامل تومور برای نجات جان وی، ایشان نیاز به پرتودرمانی و شیمی درمانی داشته و احتمال عود ضایعه بسیار بالاست.

3.1/5 - (7 امتیاز)