جراحی تومور مغزی گلیوبلاستوما

جراحی تومور مغزی گلیوبلاستوما

کاهش نگران کننده سن ابتلا به تومور بدخیم مغزی از جمله گلیوبلاستوما در سالهای اخیر به دهه چهارم زندگی در مراکزی که تعداد تومور مغزی که تحت جراحی تومور مغزی قرار میگیرند قابل توجه است، کاملا واضح به چشم میخورد.

اینکه دقیقا کدام عوامل محیطی در این بین بیشترین نقش را دارند به طور دقیق مشخص نشده و تایید این تئوری نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است. این بیمار هم خانمی سی و هفت ساله بود که با توده بسیار بزرگ مغزی مراجعه کرد و در یک روز به همراه خانمی سی و پنج ساله با توده‌ای مشابه عمل شدند. بررسی پاتولوژی هنوز تشخیص گلیوبلاستوم را تایید نکرده اما تصاویر ام آر آی این تشخیص را مطرح میکنند و منتظر جواب نهایی برای تایید تشخیص هستیم.

This patient was a 37 year-old woman with a huge right frontal enhancing intra-axial mass posing GBM as the most probable diagnosis. On the same day, a 35 year-old woman underwent surgery for a mass with the same diagnosis in left frontal lobe. Do we face younger patients suffering from high grade gliomas nowadays?

2.2/5 - (4 امتیاز)