جراحی دیسک کمر پنهان

بهترین جراح دیسک کمر

چندی قبل آقای شصت ساله ای با درد کمر و  سیاتیک شدید در پای چپ به کلینیک جراحی مغز و اعصاب مراجعه کرد در حالی که بیش از سه ماه انواع درمانها را‌ برای  مشکل کمر درد خود امتحان کرده و پاسخ نگرفته بود. دو بار تزریق اوزون و یک بار بلوک ریشه عصبی توسط افراد مختلف برای وی انجام شده بود در حالی که کسی به مشکل اصلی بیمار توجه نداشت.در نگاه اول به ام آر آی کمر ایشان، سه دیسک کمر مختصری خشک و برجسته و تنگی کانال نخاع کمر نه چندان شدیدی مشاهده میشد و هر بار یک یا دو تا از این دیسکها به اشتباه درمان شده بودند زیرا مشکل اصلی به چشم نیامده بود.
با کمی دقت مشخص بود که یکی از دیسکها در محلی غیر معمول پاره شده و بیرون زده، جایی خارج از کانال نخاعی که فقط روی یکی از ریشه‌های عصبی فشار وارد میکرد اما با نگاه عجولانه به تصاویر دیده نمیشد.

دیسک کمر
بیمار با برشی کوچک در سمت چپ کمر تحت جراحی دیسک کمر قرار گرفت و دیسک بیرون زده زیر دید میکروسکوپ خارج گردید.
فردای روز عمل بیمار میتوانست بعد از مدتها بدون درد راه برود و با حال خوب ترخیص گردید.