جراحی دیسک کمر,دیسکی که دیده نشد

بهترین جراح دیسک کمر

چندی قبل آقای شصت ساله ای با درد سیاتیک شدید در پای چپ به کلینیک مراجعه کرد در حالی که بیش از سه ماه انواع درمانها را‌ برای  مشکل کمر درد خود امتحان کرده و پاسخ نگرفته بود. دو بار تزریق اوزون و یک بار بلوک ریشه عصبی توسط افراد مختلف برای وی انجام شده بود در حالی که کسی به مشکل اصلی بیمار توجه نداشت( دیسک کمر ).در نگاه اول به ام آر آی کمر ایشان، سه دیسک مختصری خشک و برجسته و تنگی کانال نه چندان شدیدی مشاهده میشد و هر بار یک یا دو تا از این دیسکها به اشتباه درمان شده بودند زیرا مشکل اصلی به چشم نیامده بود.
با کمی دقت مشخص بود که یکی از دیسکها در محلی غیر معمول پاره شده و بیرون زده، جایی خارج از کانال نخاعی که فقط روی یکی از ریشه‌های عصبی فشار وارد میکرد اما با نگاه عجولانه به تصاویر دیده نمیشد.

دیسک کمر
بیمار با برشی کوچک در سمت چپ کمر تحت جراحی قرار گرفت و دیسک بیرون زده زیر دید میکروسکوپ خارج گردید.
فردای روز عمل بیمار میتوانست بعد از مدتها بدون درد راه برود و با حال خوب ترخیص گردید.
#دکتر_طبیب_خوئی
#جراح_مغز_و_اعصاب
#جراحی_مغز_و_اعصاب
#جراح_ستون_فقرات
#دیسک_کمر
#ام_آر_آی_دیسک_کمر
#سیاتیک
#پارگی_دیسک_کمر
#بیرون_زدگی_دیسک_کمر
#هرنیاسیون_فارلترال_دیسک_کمر

Far lateral (extraforaminal) L3/L4 disk hermination on the left side in a 60 y.o. man with severe intractable sciatic pain and diskectomy through a left sided intertransverse approach.
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#spine_surgery
#far_lateral_disk_herniation
#extraforaminal_disk_herniation
#intertransverse_approach