جراحی مننژیوم بسیار بزرگ عصب بویایی + فیلم جراحی

جراحی تومور مغزی مننژیوم بسیار بزرگ عصب بویایی در خانم چهل و نه ساله که از مدتها قبل دچار کاهش و سپس از دست رفتن بویایی شده بود و در زمان مراجعه با تومور مغزی بسیار بزرگ مواجه بودیم که روی عصبهای بینایی هم اثر فشاری داشت.


در سی تی قبل از عمل، تصویر مغز شبیه یک چهره عصبانی به نظر میرسید 😡😡😡

 

 

3/5 - (4 امتیاز)