جراحی موفق چهار آنوریسم در چهار نقطه متفاوت مغز

جراح مغز و اعصاب

آقای پنجاه ساله که به دنبال اختلال هوشیاری و خونریزی مغزی از مرکز دیگری ارجاع شده بود تحت بررسی قرار گرفت و چهار آنوریسم مغزی در چهار نقطه از مغز که کاملا با هم متفاوت و فاصله دار بودند مشخص شدند که آنوریسم شماره دو به عنوان علت خونریزی تشخیص داده شد. بررسی های اولیه دلایل عفونی برای این آنوریسمها را رد کرد و لذا بیمار کاندید جراحی آنوریسم مغزی شد.

در یک عمل جراحی کم نظیر با باز کردن فقط یک قسمت از جمجمه موفق به بستن هر چهار آنوریسم شدیم.

 

 

2.7/5 - (4 امتیاز)