جراحی موفق چهار آنوریسم در چهار نقطه متفاوت مغز

جراح مغز و اعصاب

آقای پنجاه ساله که به دنبال اختلال هوشیاری و خونریزی مغزی از مرکز دیگری ارجاع شده بود تحت بررسی قرار گرفت و چهار آنوریسم در چهار نقطه از مغز که کاملا با هم متفاوت و فاصله دار بودند مشخص شدند که آنوریسم شماره دو به عنوان علت خونریزی تشخیص داده شد. بررسی های اولیه دلایل عفونی برای این آنوریسمها را رد کرد و لذا بیمار کاندید جراحی شد.
در یک عمل جراحی کم نظیر با باز کردن فقط یک قسمت از جمجمه موفق به بستن هر چهار آنوریسم شدیم.

جراح مغز و اعصاب

ویدئو جدا کردن آنوریسم اول از عروق و بافت مغزی اطراف و کلیپس آن را مشاهده میکنید

#دکتر_طبیب_خوئی
#جراح_مغزواعصاب
#جراحی_مغزواعصاب
#آنوریسم_مغزی
#کلیپس_آنوریسم
#خونریزی_مغزی
#آنوریسمهای_متعدد

Multiple aneurysms in a 50 y.o. man and successful clipping of all in a single right fronto-orbital craniotomy. No infectious or rheumatologic predisposing factor found before surgery.
The second one (right A1-A2 junction had been ruptured).
The video shows dissection and clipping of the first (right MCA bifurcation) aneurysm.
And the other two were in left MCA bifurcation and basilar apex locations.
#dr_tabibkhooei
#neurosurgeon
#neurosurgery
#vascular_neurosurgery
#brain_aneurysm
#multiple_aneurysms
#aneurysm_clipping

2.7/5 - (4 امتیاز)