جراحی نورالژی در آقای شصت و هشت ساله‌

نورالژی-تری-ژمینال

آقای شصت و هشت ساله‌ای که سالها از درد سمت چپ صورت رنج می برد به دلیل تشدید درد از چند هفته قبل مراجعه کرد. درد خنجری آنقدر شدید بود که نه تنها تراشیدن ریش و هر نوع تماس با صورت را تحمل نمی کرد بلکه حتی غذا خوردن هم به دلیل شعله ور کردن درد برایش تقریبا غیر ممکن شده بود.
در ام آر آی انجام شده تصویر مشکوکی از قرار گیری شریانی در محل عصب حسی صورت مشاهده گردید و بیمار کاندید جراحی نورالژی عصب سه قلو به صورت اورژانسی شد.

حین عمل، فشار یکی از شریانهای مغزی روی عصب حسی سمت چپ صورت مشهود بود. با قسمتی از غلاف عضله گیجگاهی باندی ساخته و دور شریان قرار داده و با نخ ظریفی این باند و شریان داخل آن به سمت دیگری کشیده و دوخته و فشار از روی عصب برداشته شد.
بعد از عمل درد بیمار کاملا برطرف گردید و بیمار به زندگی عادی بازگشت