فیلم جراحی شکستگی ستون فقرات در خانمی ۱۴ ساله

جراحی شکستگی ستون فقرات

جراحی شکستگی و اصلاح ستون فقرات در خانمی ۱۴ ساله که در اثر تصادف در حدود ۲ ماه پیش  دچار آسیب مغزی و شکستگی ستون فقرات شده بودند .

پس از بهبود شرایط  عمومی و  جسمی جراحی شکستگی ستون فقرات  برای بیمار انجام شد و بیمار با حال مساعد ترخیص شدند .

در زیر میتوانید ویدیو جراحی ستون فقرات این بیمار را مشاهده کنید