خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "نمونه عمل های جراحی" (صفحه 2)
تصويري پيدا نشد

جراحی تزریق سیمان

خانم هشتاد و یک ساله‌ای به دنبال زمین خوردن با درد کمر مراجعه کردند که پس از تصویرب...