خانه بایگانی بر اساس دسته بندی "نمونه عمل های جراحی" (صفحه 5)
تصويري پيدا نشد

بیرون زدگی شدید دیسک کمر

آقای سی و چهار ساله با سابقه کمردرد مزمن، از حدود یک ماه قبل دچار تشدید درد و انتشار...