آندوسکوپی هیدروسفالی در کودک + فیلم جراحی

جراحی آندوسکوپی هیدروسفالی

شیرخوار دو ساله‌ای که در ماههای اخیر دچار افزایش غیر عادی دور سر و از دست رفتن توانایی های بدست آمده مثل نشستن و راه رفتن شده بود تحت بررسی قرار گرفت و به دلیل هیدروسفالی ناشی از بسته بودن یکی از مسیرهای عبور مایع مغزی نخاعی کاندید جراحی آندوسکوپی هیدروسفالی برای ایجاد راه جدید تخلیه این مایع شد و این عمل با موفقیت صورت گرفت.


توجه به دور سر نوزادان و شیرخواران خصوصا تا سن دو سالگی و پیگیری رشد و تکامل آنها توسط والدین از جهت گردن گرفتن، غلطیدن، نشستن، راه رفتن و گفتار برای تشخیص به موقع بیماریهایی مثل هیدروسفالی بسیار مهم و حیاتی است.

Endoscopic 3rd ventriculostomy for treatment of hydrocephalus secondary to aqueductal stenosis in a 2 year-old boy who referred due to developmental delay and significant increase in head circumference in recent months.

هیدروسفالی یکی از بیماری های شایع جراحی مغز و اعصاب میباشد که اگر با سرعت به یک جراح مغز و اعصاب مراجعه شود میتوان جان بیمار را نجات داد

3.3/5 - (3 امتیاز)