جراحی آندوسکوپی مغز

جراحی آندوسکوپی مغز

جراحی آندوسکوپی مغز,نمای اندوسکوپیک حیرت‌انگیز از درون مغز در بیمار دچار هیدروسفالی
جریان زیبای مایع مغزی نخاعی داخل بطنها تصویری شبیه اعماق اقیانوس را تداعی میکند…


#دکتر_طبیب_خویی

Endoscopic view through right lateral ventricle into the 3rd ventricle, mimics diving in a beautiful ocean…

 

3.5/5 - (8 امتیاز)