جراحی آندوسکوپی مغز

جراحی آندوسکوپی مغز

جراحی آندوسکوپی مغز ,نمای اندوسکوپیک حیرت‌انگیز از درون مغز در بیمار دچار هیدروسفالی
جریان زیبای مایع مغزی نخاعی داخل بطنها تصویری شبیه اعماق اقیانوس را تداعی میکند…

 

3.5/5 - (8 امتیاز)