جراحی آندوسکوپی نشت مایع مغزی نخاعی + فیلم

جراحی نشت مایع مغزی نخاعی

آقای بیست و هشت ساله‌ای که به دنبال ضربه به سر قبلا دچار نشت مایع مغزی نخاعی از بینی و بدون جراحی درمان شده بود به دلیل بازگشت علائم به مرکز ما ارجاع گردید.

در بررسی‌های انجام شده محل شکستگی در قاعده جمجمه مشخص و به کمک آندوسکوپ و همکاری سرکار خانم دکتر جالسی عمل ترمیم قاعده جمجمه صورت گرفت. در این عمل معمولا از چربی داخل شکم برای پرکردن محل شکستگی و مسدود کردن جریان مایع مغزی نخاعی استفاده میشود. قبل از شروع جراحی آندوسکوپی مغز برای امکان پیدا کردن راحت‌تر محل نشتی، ماده‌ای فلورسانس داخل مایع مغزی نخاعی کمر تزریق میشود که در زمان عمل به رنگ سبز فسفری مشاهده میگردد.

(پست حاوی ویدئو جراحی است که ممکن است دیدن آن برای برخی افراد مناسب نباشد)

Endoscopic repair of CSF leakage due to skull base fracture presented with delayed post-traumatic rhinorrhea in a 28 year-old man.

4.2/5 - (6 امتیاز)