جراحی دیسک گردن + فیلم

جراحي ديسک گردن

خانم چهل و یک ساله که به دلیل درد شدید منتشر شونده به دست چپ از گردن ثانویه به بیرون زدگی دیسک گردن مراجعه کرده بود و علیرغم درمانهای غیر جراحی دیسک گردن هیچ بهبودی نداشت کاندید جراحی دیسک گردن شد. با توجه به سن بیمار و شرایط قابل قبول سایر قسمتهای گردن، تصمیم به استفاده از دیسک مصنوعی گردن گرفته شد.


دیسک مصنوعی گردن به درجاتی با کاهش عوارض طولانی مدت جراحی دیسک گردن مانند آسیب سایر دیسکها همراه بوده و در برخی بیماران گزینه بسیار مناسبی برای دیسک تخریب شده است.

در فیلم زیر شما میتوانید لحظاتی از جراحی و کارگذاری دیسک مصنوعی گردن رو ببینید.